In de wedstrijdkalender nemen we nationale en relevante internationale wedstrijden op. De wedstrijdkalender 2024 wordt definitief gemaakt tijdens het verenigingsoverleg. De voorlopige versie vind je hier.

De wedstrijden worden ook gepubliceerd op de site van het Watersportverbond.

De site van de International Canoe Federation en die van de European Canoe Association tonen de laatste inrformatie omtrent de internationale wedstrijden.

Voor de wedstrijden georganiseerd door onze Zuiderburen verwijzen we naar peddelsport.vlaanderen.