Het watersportverbond behartigd de belangen van kanovarend Nederland, leidt officials op en geeft (juridisch)advies aan wedstrijdorganisaties. Daarnaast verzorgt het Watersportverbond de reglementen.