De gemeente Amstelveen steunt sportieve initiatieven die binnen haar gemeentegrenzen georganiseerd worden. Amstelveen is kent een sterke sportinfrastructuur en een rijke sporthistorie.