Voor het NK Kano Sprint en voor het NK Parakano gelden uiteraard de wedstrijdreglemenen. Daarin wordt ook bepaald hoeveel boten er nodig zijn om van een finale een echt Nederlands Kampioenschap te maken. In 2022 is het minimaal aantal deelnemende boten voor een NK voor éénpersoonsboten (K1’s) 5 (vijf) en voor meerpersoonsboten (K2’s en K4’s) 3 (drie). Dat geldt zowel voor het kanosprinten als het parakanoën. Uiteraard hopen we op heel veel deelnemers en daarmee veel Nederlandse kampioenen!

Wedstrijdreglement Kano sprint 2022


Wedstrijdreglement Parakano 2022


Hier vind je een lijst met de wedstrijdreglementen zoals deze zijn vastgesteld door het Watersportverbond, daar staat als het goed is ook het meest recente reglement voor de kanosprint en kanomarathon disciplines.

Daarnaast zullen de Algemene Voorwaarden NK Kanosprint van toepassing zijn.