De wedstrijdkalender 2018 is te raadplegen via de website van het watersportverbond.