De commssie kanosprint en kanomarathon zijn momenteel een samengevoegde commissie. In de commissie hebben zitting:

  • Tonny Benschop (voorzitter)
  • Elly Onnekes (secretaris en ad interim penningmeester)
  • Jan van Gestel
  • Paul Deege
  • Chris Hellendoorn
  • Marleen Onnekes