De commissie kanosprint opereert namens het Watersportverbond. We zorgen onder andere voor:

  • de wedstrijdkalender
  • de kwalificatienormen
  • reglementen
  • ondersteuning organisatie wedstrijden

Reglementen, kwalificatienormen en de wedstrijdkalender vind je terug op de site van het Watersportverbond.