Het NK sprint 2023 gaat door

met Geen reacties

De commissie kanomarathon en kanosprint heeft de organisatie van de editie in 2023 op zich genomen omdat het we het van belang vinden voor de sport en de sporters dan de NK Sprint doorgaat op de Willem Alexanderbaan in 2023.

Tonny Benschop neemt de taak van voorzitter van de Stichting NK Kanoprint op zich. Elly Onnekes zal secretaris worden. Daarnaast zal Iris van Bommel nog het penningmeesterschap vervullen voor deze editie van de NK-Sprint.

Samen met de sporters, verenigingen en de inzet van nog te werven vrijwilligers hopen we er alsnog een mooi evenement van te maken.

We hopen dan ook dat veel verenigingen en hun sporters deel zullen nemen aan de NK-Sprint zodat het een mooi evenement wordt.

De komende week zullen we verdere informatie uitsturen en de website bijwerken.